Asystent Projektu

 

  1. Monitoring pracy powierzonej nowozatrudnionemu pracownikowi socjalnemu;
  2. Przygotowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń pomocy społecznej wypłacanych Uczestnikom Projektu;

 

Agnieszka Podstawska
nr tel. (13) 469 66 51 - nr wew. 52 lub (13) 469 83 13