ASYSTENT RODZINY

 Joanna Sidorska-Miniak

tel.: 13 469 66 51

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. Diagnozowanie sytuacji rodziny,
 3. Pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych,
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie i problemów wychowawczych z dziećmi,
 5. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej członków rodzin,
 6. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 7. Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia,
 8. Wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 9. Systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem,
 10. Stała współpraca z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku, środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami (w szczególności z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej),
 11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.