Księgowy Projektu

  1. Nadzór nad realizacją budżetu Projektu;
  2. Prowadzenie dokumentacji finansowej;
  3. Księgowanie kosztów Projektu i opis dokumentów;
  4. Opracowanie i aktualizacja harmonogramów płatności, harmonogramów składania wniosków o płatność oraz bieżąca prognoza wydatków;
  5. Finansowe rozliczanie Projektu (w tym przygotowanie rozliczenia końcowego) oraz przygotowywanie wniosków o płatność w części finansowej.

 

Maria Bieńko
Księgowy Projektu/Księgowy MGOPS Lesko

tel. (13) 469 66 51 wew. 51 lub (13) 469 83 12