O Projekcie


 

Tytuł Projektu
"Czas na aktywność w gminie Lesko"
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.


Realizacja projektu systemowego trwa od 1.01.2013 do 30.06.2015 roku.


Budżet Projektu w latach 2013-2015 to kwota 457.979,00 zł.